Anti-korrupsioni bën kallëzime penale për rreth 50 raste

0
224

Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit, thotë se janë duke shqyrtuar raste të ndryshme të dyshuar për korrupsion.

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) vetëm në gjashtëmujorin e parë ka dërguar në Prokurori rreth 50 raste të dyshuara për korrupsion.

Blerim Kelmendi, drejtor i Departamentit për Luftimin e Korrupsionit në Agjencinë Kundër Korrupsionit, tha për Radion Evropa e Lirë, se rastet e dërguara në Prokurori kanë të bëjnë me veprat penale për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe që lidhen me zyrtarët, të cilët mbajnë funksione publike.

“Kallëzimet e dorëzuara kanë të bëjnë kryesisht me elementet e veprave penale që lidhen me korrupsionin zyrtar edhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. Kryesisht janë çështje rreth punësimeve në mënyrë të kundërligjshëm, raste që lidhen me aktivitete të prokurimit publik si dhe natyra të tjera, duke filluar nga dhëniet e lejeve të ndryshme në kundërshtim me parashikimet ligjore”, tha Kelmendi.

Edhe në Prokurorinë e Shtetit, thanë se lidhur me raste të dyshuar të korrupsionit kanë pranuar disa raste të kallëzimeve penale nga Agjencia Kundër Korrupsionit në gjashtëmujorin e parë të këtij viti.

Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, nga Prokuroria e Shtetit thuhet se kallëzimet penale të pranuara për grupin e veprave penale, veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare, të cilësuara sipas kallëzimit penal dhe sipas parashtruesit të kallëzimit penal, ka pranuar 36 raste me 38 persona.

Kurse, informatat e pranuara me të cilat pretendohet se janë kryer veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin ne nivele të tjera, janë pranuar nga agjencia dhe janë tri raste me katër persona.

Praktikat e vazhdueshme korruptive në sektorin publik e privat në Kosovë dhe mosfunksionimi siç duhet i sistemit të drejtësisë për të luftuar këtë dukuri, përbëjnë titujt kryesorë të raporteve dhe vlerësimeve vendore e ndërkombëtare tash e sa kohë.

Në Institutin Demokratik të Kosovës (KDI) thonë se korrupsioni dhe krimi i organizuar vazhdojnë të bashkëjetojnë në të gjitha nivelet e organizimit të shtetit dhe në percepcionin publik, ndërsa luftohen me retorikë dhe integritet deficitar të subjekteve politike.

Arben Kelmendi nga KDI-ja, tha për Radion Evropa e Lirë se Agjencia Kundër Korrupsionit është një mekanizëm i rëndësishëm për parandalimin e korrupsionit, por sipas tij, agjencia ka mungesa serioze për një luftë të mirëfilltë kundër korrupsionit.

“AKK-ja ka numër të vogël hetuesish të cilët do të kryenin hetimet paraprake, do të grumbullonin fakte dhe prova dhe do të përpilonin kallëzime penale të cilat do të ishin të vështira për t’u refuzuar nga Prokuroria e Shtetit apo për hedhjen poshtë të tyre nga Gjykatat gjatë shqyrtimeve gjyqësore. Fundi i fundit, korrupsioni është vepër penale, së cilës, si dukuri, i kushtohet një kapitull i tërë në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Si i tillë, adresa për luftimin e korrupsionit janë sistemi prokurorial dhe gjyqësori, në bashkëpunim të plotë me organet e rendit dhe sigurisë”, tha Kelmendi.
.