Bartja e maskës e detyrueshme, përveç 3 rasteve

0
163

Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për masat e reja.

Bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën është obligative në të gjitha rastet, përveç:

-Gjatë ngasjes së automjetit vetëm, apo kur në automjet janë prezentë ekskluzivisht anëtarët e ngushtë të familjes;

-Gjatë vrapit, ciklizmit dhe ushtrimeve fizike

Gjatë ngrénies apo pijes