Daim Lala i këndon politikanët

722

Këngëtari Daim Lala i këndon politikanët me tallava.