‘Devollët’ kërkojnë sërish 30 milionët nga Telekomi, vendimi merret këtë javë

0
490
Burime të KALLXO.com brenda Gjykatës Themelore të Prishtinës mësojnë se brenda pak ditësh do të mbahet seanca gjyqësore në të cilën pritet të vendoset në lidhje me vendimin e Arbitrazhit që Telekomin e Kosovës e obligon që kompanisë Z- Mobile t’i paguajë më shumë se 35 milionë euro.
Në seancën e cila pritet të mbahet gjatë kësaj jave në Gjykatën Ekonomike pritet të vendoset për njohjen e vendimit të gjykatës së arbitrazhit me të cilën Telekomi obligohet t’i paguajë z Mobile shumën prej mbi 30 milionë euro, përfshirë kamatën e cila pritet të përcaktohet.
Telekomi humbi arbitrazhin ndaj kompanisë Devolli. Pas kësaj, Telekomi kishte nënshkruar një marrëveshje e cila pas moszbatimit nga Telekomi e ka çuar kompaninë në ngritjen e qështjes së ekzekutimit të borxhit në gjykatë.
Nëse gjykata e Prishtinës vendos për njohjen e vendimit kompania Devolli mund ta dërgojë Telekomin në përmbarim.
Arbitrazhi
Kontesti në mes të kompanisë “Dardafon” dhe ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës zanafillën e ka në marrëveshjen e lidhur më datë 16 janar 2009. Marrëveshja parashihte që “Z-Mobile” të jetë operator virtual i telefonisë mobile “Vala”. Mospajtimet në mes të dy palëve nisën kur “Z-Mobile” kërkoi numeracion shtesë, pra më shumë se 200 mijë numra sa i ishin ndarë në fillim. Mospajtimet përfunduan në Arbitrazh. Në vitin 2015, “Z-Mobile” (Dardafon) iu drejtua Arbitrazhit pasi pretendonte se Telekomi i Kosovës po bënte shkelje të marrëveshjes pasi refuzonte t’i ndajë numra shtesë dhe të ofronte shërbime 3G dhe 4G.
Tribunali i Arbitrazhit pranë Odës Ekonomike Ndërkombëtare, sipas padisë së kompanisë “Z-Mobile”, më 9 dhjetor 2016 vendosi në favor të kësaj kompanie.
Sipas vendimit të Arbitrazhit, Telekomi i Kosovës obligohej që t’i alokonte numeracion shtesë “Z-Mobile”-it, si dhe t’i ofronte shërbimet 3G dhe 4G. E për dëmin e shkaktuar, Arbitrazhi e obligonte Telekomin që t’i paguante rreth 30 milionë euro gjobë në emër të shpërblimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së Arbitrazhit.