Ja vendimi i Gjykatës ndaj personit që iu gjenden mbi 1 mijë kilogramë mish të prishur në Pejë

Departamenti i Përgjithshëm, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, Sali Shkuliqi.
Më datë 16.01.2019, në kohë të pacaktuar, në fshatin Trestenik, Komuna Pejë, së bashku me të pandehurin R e kanë blerë lopën e sëmurë nga i pandehuri M.B në shumë prej katërqind euro, me qëllim që ta vejnë në qarkullim mishin duke e ditur se është i sëmurë.
Pas marrjes së informacionit policia shkon në bastisje në shtëpinë e të pandehurit dhe njoftojnë Inspektorët Komunal të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, ku me atë rast konstatojnë se në shtëpinë e tij gjenden 1,089 kg mishra të përziera të cilat kanë qenë të destinuara për konsumim publik
Me këto veprime i pandehuri Sali Shkuliqi dyshohet se si bashkëkryeska kryer veprën penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor.
Të pandehurit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.
Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.