Komisioni hetimor shqyrton dokumentacionin e Postës dhe Telekomit

0
344

Komisioni Hetimor Parlamentar sot do të mbajë mbledhje.

Në këtë mbledhje, pikë e rendit është shqyrtimi i dokumentacionit të pranuar nga Posta dhe Telekomi.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 01.04.2019;

3. Shqyrtimi i dokumentacionit të pranuar nga Posta e Kosovës dhe Telekomi i Kosovës;

4. Shqyrtimi i emrave të eksperteve që do të angazhohen;

5. Të ndryshme;