Licencohen edhe 10 laboratorë për kryerjen e testimeve serologjike për SARS Cov-2

0
90

Bordi për Licencim të Institucioneve Shëndetësore private në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka vazhduar me trajtimin e kërkesave për licencimin e shërbimit të testimeve për SARS Cov-2.

Nga aplikacionet e shqyrtuara në vijim, janë licencuar edhe 10 ISHP për kryerjen e testimeve serologjike për SARS Cov-2.

Më poshtë e gjeni të plotë listën e këtyre laboratorëve: