Ministria Arsimit: Pa vaksina nuk ka regjistrim në shkollë

0
345

Prindërit e fëmijëve të cilët duhet të regjistrohen në shkollat fillore, deri më 31 gusht duhet të dorëzojnë vërtetim se fëmiu ka pranuar të gjitha vaksinat. Nëse nuk dorëzon kartonin vaksinal, fëmiu nuk do të pranohet në shkollë, paralajmërojnë nga Ministria e Arsimit.

Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor nga shtatori do të kontrollojë statutin vaksinal të gjithë nxënësve, jo vetëm të parashkollorëve.

Sipas të dhënave të Institutit për Shëndet Publik, në Maqedoni, MRP vaksinë nuk kanë pranuar mbi 8000 fëmijë.