Ndërron jetë Enver Shabanaj- gjyqtar i Gjykatës Themelore në Prishtinë

0
125

Për vdekjen e gjykatësit Enver Shabanaj ka njoftuar Gjykata në faqen zyrtare në Facebook.

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Albina Shabani Rama i ka shprehur ngushëllime familjes, kolegëve dhe gjithë miqve të ndjerit Shabanaj.

“Gjykata përherë do ta kujtoj gjyqtarin Enver për punën, urtësinë dhe virtytet e larta të tij”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Enver Shabanaj ishte gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm -Divizioni për Çështje Civile në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 1983. Provimin e jurisprudencës e përfundoi në vitin 2004, ndërsa praktikën profesionale e mbajti në Gjykatën Komunale në Istog në vitin 1984.

Shabanaj gjithashtu ka punuar Avokat në Odën e Avokatëve të Kosovës prej 2006 deri në vitin 2012.

Në vitin 2012 është emëruar gjyqtar në Gjykatën Komunale në Prishtinë ku dhe punoi deri me datën 31.12.2012. Më 01.01.2013 i ndjeri ishte emëruar gjyqtar në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ndërsa nga korriku i vitit 2017 ishte caktuar gjyqtar në Departamentin për Çështje Civile.