Njoftim i KEDS-it: Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

0
244

KEDS njofton se do të ketë ndërprerje të rrymë ditët në vijim.

KEDS nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar qytetarët së në disa vende do të këtë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet, përcjell lajmi.net.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet

08.01.2020

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10KV Fushë Kosova 1 (Kodi 15018006) prej ores 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10KV Bardhi i Madhë (Kodi 15018018) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

3

TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Palaj (Kodi 18024001) nga ora 10:30 – 10:45 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

TS.10/04kV Hade te Mirenët (Kodi 18024001063) nga ora 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: TS Hade te Mirenët.

Arsyeja: Ndërrimin e ormanit 0,4 kV .

Ferizaj

1.

Në TS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, ndërrim isolatorësh, ndërrim shtyllash, kontrollim për vaj i transformatorëve.

Gjakovë

1.

Në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave të tensionit të mesëm etj.

Gjilan

1.

Në TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Uglari (kodi: 60060016) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica, Kokaj .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

Në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV F. Jeta (kodi: 61065013) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: F. Jeta.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm (4copë).

Mitrovicë

1.

Në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qirezi (kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

Prizren

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (Kodi: 31000026) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Vendet: Manasterice, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e epërme, Lubinje e ulet, Gornja selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, stajkovc, Bogoshevc, Drajqiq

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

08.01.2020

Punime në projekte investive

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lumbardhi (Kodi 53000005) nga ora 12:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteji, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

Arsyeja: Montimi i ndarësit në TS Pozhar dhe bartja e rrjetit të vjetër në rrjetin e ri me kabllo bistek.

08.01.2020

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS.10/04kV TS Lagja e Spitalit 6 (Kodi 19000031054, 19000031244) nga ora 09:30 deri në ora 11:30

Vendet: TS Lagja e Spitalit 6.

Arsyeja: Energjizimin e kthinave hyrëse dhe dalëse.

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Onix (Kodi 54000003) nga ora 12:00 – 12:15 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë Xhamia, Dobrushë e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg, si dhe Centali Solar ONIX.

TS.10/04kV Baicë [në fshate ] (Kodi 54000003013) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TS Baicë [në fshate ]

TS.10/04kV Baicë Ujrat e zeza (Kodi 54000003037) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TSB Baicë Ujrat e zeza.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave dhe realizimin e TS të ri –Hidrodrini (Stacioni i pompave të ujit).

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007) prej orës 09:00 deri ne ora 11:00

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja: Urëzimet për energjizimin e TS se Ri. Sn=100 kVA bëhet pas pranimit teknik.

09.01.2020

Punime në projekte investive

Mitrovicë

1.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sollana (Kodi: 71075008) prej orës 08:00 – 16:00.

Vendet: Lagjet Parku i Solanës dhe Vaganica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave, transformatorit si dhe ormani i tensionit të ulët.

2.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Realizimi i lidhses dhe eleminimi nga kthinat brenda TSB Heta.