Pozicioni i mëposhtëm njihet si pozicioni Kurthi Legal për nderë të lojtarit francez François Antoine de Legall de Kermeur (1702–1792).

Pas lëvizjes së gjashtë janë edhe dy lëvizje dhe lojtari me të bardha fiton lojën.