Sa kushton energjia elektrike?

362

Sipas të dhënave të Eurostat-it del se kosovarët e paguajnë më së liri në Ballkan energjinë elektrike.

Këto janë të dhënat: