Sheqerinska: Nuk do të ketë dy gjuhësi në udhërat dhe komandën e ARM-së

520
Ministrja e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë, Radmilla Sheqerisnka ka theksuar se nuk do të ketë dygjuhësi në urdhërat dhe komandimin e ushtrisë.
Ajo ka thënë për 1TV se kjo çështje nuk është diskutuar asnëherë për faktin se bëhet fjalë për ushtri.
Gjuha shqipe me hyrjen në fuqi të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, fiton një shtrirje më të gjerë në institucionet gjyqësore, procedurat hetimore, para-hetimore, ekzekutive, administrative, aktet noteriale, librin amëz dhe dokumentet personale.
Në bazë të ligjit në fjalë, të gjitha mbishkrimet e institucioneve në Maqedoni në nivel qendror dhe atë lokal, duhet të shënohen në dy gjuhë, përkatësisht atë maqedonase dhe gjuhën që e flasin së paku 20 për qind e popullatës.
Sipas Ligjit për përdorimin e gjuhëve, në mbledhjet e Qeverisë gjuhë zyrtare përskaj maqedonishtes do të jetë edhe gjuha të cilën e flasin së paku 20 për qind e qytetarëve të Maqedonisë.
Njëherësh, të gjitha vendimet e mbledhjeve të Qeverisë, stenogramet dhe aktet tjera do të duhet të publikohen në dy gjuhë. (INA)