Shumë qytete me ndotje alarmante të ajrit

0
417
Ndotja e ajrit edhe sot në nivele shqetësuese përkundër masave urgjente të autoriteteve të cilat ende pa një rezultat konkret.
Stacionet matëse të ministrisë së Ambientit Jetësor kanë renditur Manastirin, Strumicën, Tetovën si dhe komunat e kryeqytetit në krye të listës së rajoneve më të ndotura, ku prania e grimcave PM10 është shumë herë mbi normat e lejuara. Sektori civil kërkon nga Qeveria që problemit me ndotjen t’i qaset më profesionalisht.