Instagram për Windows 10 do të ndërpritet më 10 prill

Nëse e keni hapur aplikacionin Instagram në Windows 10 Mobile, sot, mund të keni vërejtur...