Pa rishikim të buxhetit punëtorët nuk do të mund t’i marrin 170 euro nga pakoja emergjente

Pa u rishikuar buxheti nuk do të zbatohet asnjë masë e Pakos Emergjente Fiskale. Po...