Themelohet Grupi Joformal i Grave- anëtare të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë

0
591

Me organizim të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë dhe me mbështetje nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), sot është themeluar Grupi Joformal i Grave- anëtare të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë dhe është zgjedhur struktura e re drejtuese.

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë, Nasuf Aliu, deklaroi se do ta kenë përkrahjen e tij për realizimin e aktiviteteve. Aliu theksoi se, për shkak se nuk ka mjete të mjaftueshme për këtë grup, atëherë do ta keni ndihmën time që bashkërisht të sigurojmë ndonjë donacion për realizimin e aktiviteteve.

Edhe Veton Vehapi, përfaqësues nga OSBE-ja, tha se do bëjmë përpjekje që t’ua ofrojmë mbështetjen tonë si organizatë.

Grupi Joformal i Grave- anëtarë të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë ka këtë përbërje:

Gresa Muli-             Kryetare;

Habibe Gërxhaliu-  Nënkryetare;

Teuta Aruçi Shartari-  Sekretare;

Mejreme Ismajli-        Anëtare;

Melihate Basholli-Latifi-  Anëtare;

Fatmire Saraçi-             Anëtare;

Sadije Bajgora-             Anëtare;

Bahrije Ademi Murati-     Anëtare;

Fjolla Ujkani-                  Anëtare;

Fakete Dushi-                 Anëtare;

Gentiana Rama-              Anëtare;

Rrezarta Krasniqi-            Anëtare;

Arta Ymeri-                      Anëtare;

Ky mekanizëm në misionin e tij ka avancimin e pozitës së gruas në shoqëri, veçanërisht pozitës së saj në vendimmarrjen lokale./Fokusi.info/