Votohet Ligji për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore

471
Deputetë e Kuvendit të Kosovës me 64 vota “për”, sapo kanë votuar Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, i cili kishte 65 amendamente.
Ky ligj është konsideruar si shumë i rëndësishëm për funksionimin e administratës shtetërore.