“Fokusi.info ” është portal i pavarur, i cili ka për qëllim marrjen e informatave në kohë sa më të shpejtë dhe në mënyrë sa më profesionale.

Misioni i portalit “Fokusi.info” është informimi i lexuesve të tij në mënyrë të drejtë, shpejtë, objektive dhe të paanshme.