A janë zbuluar qytete në Pluton?

0
501

Sapo kanë filluar të vijnë pamje më të detajuara, fascinuese të planetit xhuxh, Pluton, menjëherë kanë filluar teoritë e konspiracionit, kështu që ithtarët e këtyre teorive tanimë në ato fotografi shohin qytete të tëra.

Ata thonë të kenë vërejtur disa struktura drejtkëndore në sipërfaqe të Plutonit, të cilat menjëherë i kanë interpretuar si qytete.