Pasaportë gjermane, por me disa kushte, çfarë thotë ligjit që mundëson dyshtetësinë

153

Të premten, ligjvënësit gjermanë miratuan një projektligj që lehtëson rregullat e shtetësisë së vendit dhe heq kufizimet për mbajtjen e shtetësisë së dyfishtë.

Sipas qeverisë, plani është të inkurajojë integrimin e emigrantëve dhe të ndihmojë në tërheqjen e punëtorëve të kualifikuar.

Parlamenti votoi me 382 vota “pro” dhe 234 “kundër”, dhe plani u prezantua nga koalicioni i kancelarit Olaf Scholz. Vetëm 23 deputetë të Bundestagut gjerman abstenuan, por blloku kryesor i opozitës së qendrës së djathtë pati kritika të ashpra, duke pretenduar se kjo “liron” shtetësinë gjermane.

Ligji, siç shkruan AP, do t’u japë njerëzve të drejtën e shtetësisë pas pesë viteve të kaluara në Gjermani ose edhe tre në rastin e “arritjeve të veçanta të integrimit”. Fëmijët e lindur në Gjermani do të bëhen automatikisht shtetas nëse njëri prind ka qenë rezident i ligjshëm për pesë vjet.

Gjegjësisht, të huajt që duan nënshtetësinë gjermane, sipas rregullave aktuale, mund ta marrin atë sa më parë pas tetë viteve të qëndrimit të ligjshëm në vend. Ai afat tani duhet të shkurtohet, dhe në rastin e “arritjeve të veçanta në integrim” në vetëm tre vjet. Siç shkruan Deutsche Welle, “arritje” nënkuptojnë, për shembull, njohje të mirë të gjuhës gjermane, angazhim social vullnetar ose rezultate shumë të mira në shkollë ose në vendin e punës.

Ky ligj do të heqë edhe kufizimet për mbajtjen e dyshtetësisë. Në parim, shumica e njerëzve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian dhe Zvicra deri më tani duhet të heqin dorë nga shtetësia e tyre e mëparshme kur morën gjermanisht, megjithëse ka pasur disa përjashtime. Qeveria Federale Gjermane beson se shumë njerëz hezituan të aplikonin për një pasaportë gjermane sepse kishin frikë se duke hequr dorë nga ajo ekzistuese, do të humbnin lidhjen me atdheun ose familjen e tyre që ende jeton atje.

Kur bëhet fjalë për fëmijët, fëmijët e prindërve të huaj të lindur në Gjermani duhet të marrin shtetësinë gjermane pa kushte nëse të paktën njëri prind ka jetuar në Gjermani për më shumë se pesë vjet. Aktualisht, ky mandat është tetë vjet. Në parim, fëmijët e lindur në Gjermani duhet të marrin si shtetësinë gjermane ashtu edhe shtetësinë e prindërve të tyre dhe do të mund t’i mbajnë të dyja përgjithmonë.

Edhe pse marrja e nënshtetësisë gjermane do të jetë më e lehtë, disa kushte mbeten të njëjta. Të huajt që dëshirojnë të marrin një pasaportë gjermane duhet të paraqesin dëshmi të integrimit të mirë dhe aftësi të mira gjuhësore. Përjashtimet vlejnë vetëm për anëtarët e familjes, të ashtuquajturit “brezi i punëtorëve të ftuar”, të cilët shpesh jetojnë në Gjermani për dekada. Ata nuk duhet të kalojnë një test për të marrë nënshtetësinë, as testin e aftësive të gjuhës gjermane, shkruan Deutsche Welle.

Kusht për marrjen e nënshtetësisë është aftësia e emigrantëve për të përballuar shpenzimet e jetës së tyre në Gjermani, si dhe shpenzimet e mbështetjes së anëtarëve të familjes. Nga ky rregull do të përjashtoheshin “punëtorët mysafirë” që erdhën në Gjermani pas vitit 1947, si dhe ish-të ashtuquajturit “punëtorë me kontratë” nga RDGJ.

Për të marrë një pasaportë gjermane, të huajt, si më parë, do të duhet të deklarojnë se respektojnë rendin themelor libertarian-demokratik të përfshirë në Ligjin Themelor Gjerman (emri zyrtar i Kushtetutës gjermane). Projektligji thotë se “veprimet antisemite dhe raciste, si dhe ato të drejtuara kundër gjinisë apo orientimit seksual, apo veprime të tjera të motivuara nga përbuzja ndaj njerëzve” nuk janë në përputhje me mbrojtjen e garantuar me Kushtetutë të dinjitetit njerëzor.

Qeveria thotë se 14 për qind e popullsisë, më shumë se 12 milionë nga një popullsi prej 84.4 milionë banorësh, nuk kanë shtetësi gjermane dhe rreth 5.3 milionë prej tyre kanë jetuar në Gjermani për të paktën një dekadë. Ai gjithashtu thekson se shkalla e natyralizimit në Gjermani është dukshëm nën mesataren e BE-së.