Policia e Kosovës hap konkurs për pjesëtarë të rinj

Është hapur konkursi për pranimin e zyrtarëve policor.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur lajmin për hapjen e konkursit bashkë me kushtet e parapara për konkurim.
Ndër të tjerash qartësohet mirë se si janë udhëzimet për aplikimin me sukses në Policinë e Kosovës dhe se çfarë duhet plotësuar secili person që është i interesuar për të kandiduar.
Kushtet minimale për aplikim janë:
Të jetë shtetas i Kosovës
Të jetë i moshës 18:30 vjeçar
Ta ketë të përfunduar shkollimin e mesëm
Të jetë në gjendje të mirë fizike, mentale dhe emocionale
Të mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale
Të mos posedojë në vend të dukshëm tatuazh (fytyrë, qafë, duar)
Të ketë integritet personale dhe vlera të lartë etike.
Më poshtë keni linkun me informacionet e plota lidhur me aplikim:

http://www.kosovopolice.com/sq/mundesi-punesimi