Iniciativë për krijimin e aplikacionit me zë për të verbër

0
301

Një grup studentësh kanë marrë iniciativën për të krijuar një aplikacion për të ua lehtësuar procesin e shkollimit, fëmijëve të verbër dhe me të parë të dëmtuar.

Ky grup studentësh të përkrahura nga Laboratori i Kosovës për inovacion gjatë këtij viti do të realizojnë aplikacionin “Audio learning methods” apo në shqip “Audio, Lexo, Mëso”.

Ky aplikacion do të përmbajë libra me zë të cilat do të jenë në shërbim të nxënëseve të verbër dhe me të parë të dëmtuar të klasave para fillor dhe klasa e parë.

Qëllimi i këtyre studentëve është që të mundojnë edukimin inkulziv apo qasjen gjithëpërfshirëse në arsim të rregullt./express