Nuk zbatohet vendimi për mbajtjen e ligjeratave fizikisht

307

Nga Fakulteti i Edukimit kanë thënë që semestri veror ka filluar online për shkak të pandemisë.

Pas gati një viti prej kur filluan të mbahen ligjëratat në mënyrë virutuale, u la hapësirë që studentët të kthehen fizikisht.

Kjo për shkak të vendimit të Qeverisë së Kosovës, të cilët për dallim nga vendimet e kaluara, thanë që procesi arsimor duhet të organizohet në përputhje me Manualin për mbrojtje nga përhapja e COVID-19.

Megjithatë ky vendim nuk është pritur mirë nga studentët, tani kur rastet me virusin korona nuk janë të pakta në numër.

Në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, ligjëratat do të mbahen online.

Kjo pasi që sipas Dekanit të këtij fakulteti, Blerim Saqipit vendimet politike zbatohen me vështirësi në praktikë.

Saqipi thotë se sallat në këtë fakultet nuk ofrojnë mundësi që të mbahet distance në mes të studentëve.

Mirëpo online nuk janë duke u mbajtur ligjëratat vetëm në këtë fakultet.

Sipas vendimit të Rektorati i Universitetit të Prishtinës, që procesi mësimor të mbahet në formë të kombinuar, në mënyrë që t’i përshtaten rrethanave të pandemisë.