Shteti i pafuqishëm për ta ndaluar projektin serb “Lugina e Diellit” në Zveçan

0
657

Institucionet e Kosovës duket se janë gjunjëzuar përballë shtetit serb, i cili po investon ne ndërtimin e Luginës së Diellit, këtu në Zveçan. Ndonëse ishte urdhëruar nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit që të ndërpritet ndërtimi i këtyre objekteve të banimit, punimet edhe sot kanë vazhduar, raporton KTV.

Për përfaqësues të shqiptarëve të veriut, ky projekt i Serbisë është shqetësues. Në rreth 300 shtëpi në këtë pjesë të Zveçanit, pritet të vendosen rreth 1,500 serbë.

Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit kishte inspektuar vetëm një herë këtë vend, dhe atë në vitin 2016.

Meqë ky inspektorat nuk ishte përfillur për dhënien e dokumenteve nga Komuna e Zveçanit dhe Drejtoria për Urbanizëm në këtë Komunë, ishte kërkuar ndërprerja e punimeve.

Mosndalimi i punimeve kishte bërë që Ministria e Mjedisit ta çonte lëndën për kundërvajtje në Gjykatën Themelore të Mitrovicës.

Por, në fakt, ministria nuk e kishte paditur Komunën e Zveçanit, por kishte bërë vetëm kërkesë për kundërvajtje në Themeloren e Mitrovicës.

Gjyqtarja e rastit, Nurije Shala, ka thënë se kjo lëndë është parashkruar në dhjetor të vitit të kaluar, ngase përfaqësues të Komunës së Zveçanit dhe Nadica Hristov, drejtore e Urbanizmit kanë refuzuar ftesat e gjykatës.

“Nga shkresat e lëndës nuk shihet kurrfarë aktvendimi që është urdhëruar ndërprerja e punimeve. Gjykata, edhe po të kishte vendosur, edhe po të kishin ardhur palët, dënimi më i madh do të ishte vetëm një gjobë dhe nuk do të mund të bëhej ndërprerja e punimeve, sepse nuk është në kompetencën e Departamentit të Kundërvajtjes”, ka thënë Shala.

Për shkak të situatës së sigurisë, ministri Matoshi thotë se inspektorët e kësaj ministrie kanë hasur në vështirësi për t’i inspektuar punimet në Luginën e Diellit.