Sot konferenca e 15-të ndaj Thaçit e të tjerëve në Gjykatën Speciale

Sot do të mbahet konferenca e 15-të mbi ecurinë në çështjen, ku për krime lufte, po akuzohen Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Kjo konferencë do të fillojë në orën 13:30, mirëpo për transmetimi i saj do të bëhet me 45 minuta vonesë, respektivisht në orën 14:15.

Në bazë të vendimit të gjyqtarit paraprak mbi caktimin e kësaj konference, thuhet se në të do të diskutohet për nxjerrjen e provave, përkthimet, hetimet e mbrojtjes dhe hapat e mëtutjeshëm dhe çështje të tjera.

Vendimi thotë se sa i përket nxjerrjes së provave, do të kërkohet të dihet nëse është bërë progres në procesin e zbulimit në lidhje me materialin e Rregullës 107, në veçanti, sa nga ky material mbetet për t’u pastruar dhe nëse ndonjë aplikim shtesë në përputhje me këtë rregull është i pashmangshëm.

Lidhur me përkthimet, gjykatësi paraprak ka kërkuar të informohet nëse administrata mund të sigurojë një përditësim për përkthimet e pazgjidhura, në veçanti përparimin e përkthimit të aktakuzës së ndryshuar më tej dhe grafikut të Rregullës 109 (c) dhe plotësimit të tij.

Kurse, sa i përket hetimeve të mbrojtjes dhe hapave të mëtejshëm, do të kërkohet të dihet nëse mbrojtja mund të japë më shumë informacion mbi statusin e hetimeve të tyre, veçanërisht çfarë hapash kanë ndërmarrë për të çuar përpara hetimet e tyre.

Tutje, do të kërkohet të dihet nëse ZPS parashikon ndonjë vështirësi në sigurimin e listës së 40 dëshmitarëve të parë që synon të thërrasë në gjyq deri më 18 nëntor 2022, raporton BetimipërDrejtësi.

“b. Lidhur me rregullat 153, 154 dhe 155 të Rregullores, vihet re se ka dëshmitarë që kanë dhënë disa deklarata dëshmitarësh; a do të ishte ZPS në gjendje të tregojë (nëpërmjet ERN-së së dokumentit) se cilën deklaratë (at) synon të ofrojë për pranim sipas këtyre rregullave; dhe c. Nëse palët parashikojnë ndonjë vështirësi në transferimin e kësaj çështjeje në një trup gjykues rreth fundit të vitit dhe nëse palët parashikojnë ndonjë vështirësi për t’u paraqitur para një trupi gjykues menjëherë pas dorëzimit të çështjes”, është përcaktuar tutje në këtë vendim.

Së fundi, thuhet se palët dhe pjesëmarrësit ftohen të tregojnë nëse parashikojnë nevojën për një konferencë në dhjetor përpara transferimit të çështjes në një trup gjykues.

Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Kjo pasi, gjykatësi e kishte aprovuar pjesërisht mocionin e mbrojtjes së Hashim Thaçit, të parashtruar ndaj aktakuzës së ndryshuar në rastin ku ai me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin, po akuzohen për krime lufte dhe ZPS ishte urdhëruar të bëjë ndryshime në aktakuzën e ndryshuar.

Në këtë aktakuzë, thuhet se përmes veprimeve dhe mosveprimeve të përshkruara më lart, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, kanë kryer përmes pjesëmarrjes së tyre në një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe/ose kanë ndihmuar dhe nxitur krimet e ngarkuara në këtë aktakuzë.

Sipas prokurorisë, krahas kësaj ose në alternativë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë përgjegjës si eprorë për krimet e kryera nga vartësit e tyre.

Tutje, aktakuza thotë se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, e dinin ose kishin arsye të dinin se krimet e akuzuara në këtë aktakuzë ishin gati të kryheshin ose ishin kryer nga vartësit e tyre dhe nuk kishin marrë masat e nevojshme dhe të arsyeshme për parandalimin e krimeve të tilla ose të ndëshkojnë autorët e saj.