10 kafshët më të zgjuara (video)

Në këtë video mund të shihni renditjen e dhjetë kafshëve më të zgjuara dhe veprimet e tyre të ndryshme që e arsyetojnë këtë renditje.
Natyrisht në këtë rangim nuk është futur njeriu, si kafsha më e zgjuar.