Ministria e Financave kërkon 30 milionë euro borxh

0
170

Ministria e Financave dhe Transfereve ka njoftuar se më 14 prill do të mbahet ankandi i tretë për vitin 2020, në të cilin do të lëshohen obligacione me maturitet 3 – vjeçar.

Këto në shumë prej 30 milionë euro.

Ministria e Financave në këtë formë ka thënë që investimi në obligacione është i sigurt e i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku edhe interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë 3 vitet dhe është i liruar nga tatimi.

𝐒𝐡𝐩𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐭ë 𝐢 𝐥𝐞𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐯𝐥𝐞𝐫ë 𝐩ë𝐫 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟎Ministria e Financave dhe Transfereve njofton se më 14 prill…

Posted by Ministria e Financave dhe Transfereve / Republika e Kosovës on Tuesday, April 7, 2020