Përse Jakup Krasniqi kërkoi lirim të përkohshëm për 2 javë nga Gjykata Speciale?

Ditë më parë në adresën e Gjykatës Speciale u adresua një kërkesë nga ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi. Ky i fundit kërkoi që përderisa Gjykata Speciale është në pushimet e verës, atij t’i mundësohet një lirim me kusht i përkohshëm në Kosovë.

Kjo është bërë e ditur në një parashtrim që është bërë publik në fundin e muajit korrik.

“Mbrojtja kërkon nga trupi gjykues të autorizojë z. Lirimi i përkohshëm i Krasniqit për një periudhë dy javore, për t’i lejuar atij të kalojë një pjesë të pushimit në Kosovë me familjen e tij, në pajtim me nenin 41(6) të Ligjit Nr.05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Prokurorinë e Specializuar (” Ligji”) dhe Rregulli 57(2) i Rregullores së Punës dhe Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës”, thuhet në këtë dokument të cilin e ka parë Nacionale.

Ekipi mbrojtës i Krasniqit ka kërkuar që kjo kërkesë të aprovohet pasi nuk ka rrezik që Krasniqi të ikë apo të dëmtojë procedurën. Madje, ata janë shprehur të gatshëm të bashkëpunojnë dhe Krasniqi të jetë nën mbikëqyrje të plotë.

“Së fundi, edhe nëse trupi gjykues është i bindur se është vërtetuar nevoja për paraburgim të vazhdueshëm, Mbrojtja me respekt kërkon nga Trupi Gjykues që të shqyrtojë një lirim me kusht afatshkurtër për z. Krasniqi gjatë pushimit gjyqësor,22 me këto kushte: a. Lëshimi për një periudhë afërsisht dy javë; b. Zoti. Krasniqi do të banonte [REDAKTUAR]; c. Zoti. Krasniqi do të kufizohej në kontakt me [REDAKTUAR]; d. Kushdo që banon me z. Krasniqi [REDAKTUAR];”, thuhet në këtë parashtrim.

“Kombinimi i këtyre masave shkon më tej se çdo sugjeruar më parë nga Mbrojtja. [REDAKTUAR]. Rezultati është se gjerësia dhe shtrirja e këtyre kufizimeve i afrohet sa më shumë që të jetë e mundur pasqyrimit të regjimit në Njësinë e Paraburgimit.

Është shumë e pamundur që dikush në këtë grup të vogël njerëzish, i vetëdijshëm për mundësinë e monitorimit të komunikimeve dhe efektin që çdo shkelje do të kishte në aplikacionet e ardhshme për lirim të përkohshëm, të përpiqet të shkelë çdo kusht të vendosur nga Paneli. Për më tepër, Mbrojtja pohon se periudha e shkurtër e lirimit të kërkuar e bën më të mundshëm që masa të tilla të jenë efektive.

Periudha e kufizuar ofron më pak mundësi për të shkelur kushtet dhe është më e lehtë të zbatohen rregullat në mënyrë intensive për një periudhë më të shkurtër kohore”, thuhet më tutje.

Sipas mbrojtjes së Krasniqit, postimet që i ka bërë në të kaluarën Krasniqi rreth Gjykatës Speciale, më nuk mund të llogariten si rrezik për ta penguar punën e këtij institucioni.