Qeveria ndan 250 mijë euro për koalicionin global kundër ISIS

Në mbledhjen e sotme të qeverisë në detyrë është marrë vendim që të ndahen 250 mijë euro për përkrahjen e koalicionit Global kundër ISIS.

Kjo ishte pika e vetme e rendit të ditës, ndërkaq, mbledhja filloi në ora 13:00.

Këto shpenzime është bërë e ditur se do të ndahen nga shpenzimet e paparashikuara.

“Ndahen mjete financiare në vlerë prej 250,000 (dyqindepesëdhjetë mijë euro) për përkrahjen e koalicionit Global Kundër ISIS/DAESH. Mjetet financiare nga pika 1. e këtij vendimi ndahen nga Shpenzimet e Paparashikuara, nën-programi Shpenzimet e Paparashikuara me kod 13100, nën kategoria ekonomike e rezervës”, thuhet në vendim.

Që pas dorëheqjes së tij nga pozita e kryeministrit, Haradinaj disa herë ka mbledhë qeverinë ku edhe ka bërë ndarjen e mjeteve financiare për tema të ndryshe