ZRrE merr vendim për kompensimin e konsumatorëve që janë faturuar për rrymën e shpenzuar në veri

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE), në mbledhjen e katërt për këtë vit, ka njoftuar se ka ndërmarrë veprimet ligjore për zbatim të Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese që ka të bëjë me kompensimin e dëmit konsumatorëve, të cilët janë faturuar për shpenzimet e energjisë elektrike në katër komunat veriore, për periudhën kohore nga 06 shkurti i vitit 2012 e deri më 20 tetor të vitit 2017.

Sipas njoftimit të ZRrE-së, thuhet se këta konsumatorë do të kompensohen duke ua zbritur në faturat e rregullta mujore vlerën përkatëse të kompensimit.

“Bordi i ZRRE, sipas Aktgjykimit të Gjykatës, ka vendosur që t’i obligojë Shërbimet e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike që t’i kompensojë vetëm konsumatorët të cilët vërtetohet se kanë qenë aktiv dhe kanë kryer detyrimet e pagesave për periudhën nga data 06.02.2012 deri më datën 20.10.2017. Këta konsumatorë do të kompensohen duke u zbritur në faturat e rregullta mujore vlerën përkatëse të kompensimit”, thuhet në njoftimin e ZRrE-së.

Sipas vendimit të Bordit të ZRRE-së, kompensimi i konsumatorëve do të bëhet duke filluar nga data 01 qershor 2024 deri më 28 shkurt 2030.

Lini një Përgjigje