Aktakuzë ndaj policit serb për krime lufte në Kosovë

Është ngritur aktakuzë ndaj një polici serb i cili kreu krime lufte ndaj popullsisë civile shqiptare, në fshatrat Sllovi e Tërbovcë të Komunës së Lipjanit.

Sipas aktakuzës të ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës, i pandehuri është G.S e që si pjesëtarë i forcës policore rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.

E që i njëjti në muajin prill të vitit 1999 gjatë luftës në Kosovë, në kundërshtim me rregullat e të drejtës Ndërkombëtare Humanitare, gjatë një sulmi të gjerë dhe sistematik të forcave ushtarake, paramilitare dhe policore serbe, ka marrë pjesë bashkë me disa pjesëtarë tjerë të këtij njësiti në dëbimin e popullatës civile serbe, duke kryer edhe vrasje dhe veprimtari tjera.

Njoftimi i plotë:

“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, kundër të pandehurit G.S. për vepër penale “Krimet e luftës kundër popullsisë civile” nga neni 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, aktualisht e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të konventave të Gjenevës nga neni 146 paragrafi 1 dhe 2 nënparagrafi 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Sipas aktakuzës i pandehuri G.S. si pjesëtar i forcës policore rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë, në muajin prill të vitit 1999 gjatë luftës në Kosovë, në kundërshtim me rregullat e të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, gjatë një sulmi të gjerë dhe sistematik të forcave ushtarake, paramilitare dhe policore serbe, kundër popullatës civile shqiptare në fshatrat Sllovi dhe Tërbovcë të komunës së Lipjanit, në bashkëveprim me pjesëtarë të tjerë të këtij njësiti, ka marr pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, në kryerjen e vrasjeve dhe veprimeve të tjera të kundërligjshme.

Me këto veprime i pandehuri G.S. ka kryer veprën penale “Krimet e luftës kundër popullsisë civile” nga neni 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, aktualisht e penalizuar si Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të konventave të Gjenevës nga neni 146 paragrafi 1 dhe 2 nënparagrafi 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.Ndërkaq, i njëjti gjendet në masën e paraburgimit nga 20.07.2019.”