Mësojini fëmijët të bëjnë punët e shtëpisë

Një aspekt shumë i rëndësishëm në edukimin e fëmijëve është t’iu jepni përgjegjësi atyre përgjatë kohës që ata po rriten.

Kjo jo vetëm do t’i ndihmojë ata të disiplinohen e të njohin rregullat për mirëqenien e tyre, por do të kontribuojnë edhe në përfitimin e një lloj autonomie dhe pavarësie në jetën e tyre.

Një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për t’ua rrënjosur ndjenjën e përgjegjësisë konsiston në të bërit të fëmijës pjesëmarrës në detyrat e shtëpisë.

Ja se çfarë rekomandojnë psikologët sipas Revistës Psikologji bazuar në moshën e fëmijës:

Për fëmijët 2-3 vjeç

– të organizojnë lodrat e veta

– të ushqehen vet

– të hedhin mbeturinat në kosh

– të ujisin bimët

– të çojnë rrobat e veta në vendin e duhur

Për fëmijët 4-5 vjeç

– të vishen vetë

– të shkojnë në tualet

– të ndihmojnë në shtrimin e tryezës

– të ushqejnë kafshët shtëpiake

Për fëmijët 6-7 vjeç:

– të shtrojnë shtratin

– të organizojnë tryezën e punës

– të përgatisin çantën e shkollës

– të lajnë pjatat

– të marrin pluhurat apo të ndihmojnë në pastrimin e shtëpisë

Për fëmijët 8-9 vjeç:

– të lahen vetë

– të lajnë dyshemenë

– të kujdesen për kafshën shtëpiake

– të përgatisin mëngjesin

– të lajnë pjata ,i vëzhguar nga prindi

Për fëmijët 10-11 vjeç:

– të pastrojnë dhomën e vet

– të shëtisin qenin

– të pastrojnë kopshtin

– të kujdesen për vëllain apo motrën e vogël

Për fëmijët mbi 12 vjeç:

– të hedhin plehrat

– të bëjnë pazarin

– të fshijnë pluhrat

– të qepin me gjilpërë

– të mësojnë shumë gjëra të tjera nga kurreshtja.

Në fillim kur i lexojmë gjithë këto “punë” për fëmijët na duken të tepërta për ta , pasi i mendojmë gjithnjë të vegjël dhe të paaftë për punë , por duke u përfshirë në punë dhe duke marrë mbi vete përgjegjësi, fëmija do të mësojë shumë.

Do të mësojë të vlerësojë punën e tjetrit, të jetë falenderues ndaj gjërave që i serviren apo shërbimeve që i kryen dhe mbi të gjitha do të mësojë të vlerësojë veten përmes përgjegjësive.