Metodë vendore për argëtimin e fëmijëve (video)

613

Shfrytëzimi i të gjitha burimeve për argëtimin e fëmijëve është një domosdoshmëri dhe detyrë e prindërve dhe e gjithë komunitetit, shkruan Fokusi.info.

Lojrat janë gjithashtu të rëndësishme sa të lexosh një përrallë ose edhe të bësh një vizatim.

Shpesh prindërit thojnë : “Ah, ai ka luajtur, pra ai s’ka bërë asgjë”. Por, nuk është kështu. Lojrat të mësojnë shumë gjëra, për fëmijët e vegjël, është një eksperiment, zbulimi i një universi që e rrethon.

Është shumë e rëndësishme gjithashtu që prindërit të luajnë me fëmijët e tyre.
Edhe pse prindërit jane shumë të lodhur dhe kalojnë shumë pak kohë duke luajtur me fëmijët e tyre, nuk është aspak gjë e mirë, sepse lojrat janë të nevojshme për të gjithë./Fokusi.info/

Po ua prezantojmë një metodë vendore për argëtimin e fëmijëve: