Sot shqyrtohet Projektligji për financimin e partive politike

509

Komisioni për Integrime Evropiane sot do të mbajë mbledhjen e radhës.

Në këtë mbledhje, si pikë e rendit të ditës është Projektligji për financimin e partive politike.

Më poshtë rendi i ditës i paraparë për sot:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.04.2019 dhe 23.04.2019;

3. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-137 për ndryshimin e ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar me ligjin nr.04/L-058 dhe ligjin nr.04/L-122 dhe ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndrysh me ligjin nr.03/L-256, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

4. Të ndryshme.